מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מרכז המידע

כאן תוכלו למצוא מידע אמין ומאומת על כל הקשור באי-ביטחון תזונתי, עוני ורעב, כגון: נתוני המוסד לביטוח לאומי; דוחות עוני אלטרנטיביים של ארגוני החברה האזרחית; מאמרים; ועוד. ידע הוא כוח! ככל שנדע יותר על המצב המצוי, נוכל להתקרב יותר להגשמת המצב הרצוי.

אי ביטחון תזונתי בחברה הערבית

מחקר שבודק את מצב מיצוי הזכויות הסוציאליות במגזר הערבי, וכן את אי השוויון במערך ההזנה ברשויות המקומיות הערביות

• תאריך פרסום: אוגוסט 2021.

• מפרסם: מחלקת מדיניות שוויונית, ארגון סיכוי.

• נושאים מרכזיים: מיצוי זכויות בחברה הערבית בישראל, תזונה בבתי ספר במגזר הערבי.

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

מי נפגע ממשבר הקורונה

מחקר המראה את ההשפעה הדיפרנציאלית של משבר הקורונה – המעמד הנמוך ביותר חשוף לפגיעה המשמעותית ביותר ממנו, ולכן מביא לעלייה באי-השוויון ובממדי העוני.

• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחבר: אורן הלר
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, אי-שוויון

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה – יולי 2020

הסקר בדק את השפעות מגפת הקורונה על מצבם הנפשי, הכלכלי והבריאותי של קבוצות וחתכים שונים באוכלוסיית ישראל.
• תאריך פרסום: יולי 2020
• מפרסם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
• נושאים מרכזיים: קורונה, חוסן אזרחי, צעירים, מצב נפשי, ביטחון תזונתי

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

שימוש במערכות ביטוח אבטלה כתגובה למשבר הקורונה

השוואה בין המדיניות הישראלית בסבסוד שכר בתקופת הקורונה לבין מדינות במערב אירופה.

• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחבר: ז'ק בנדלק
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, אי-שוויון

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה (מרץ-יוני 2020)

נתונים סטטיסטיים לגבי ההשפעות החברתיות והכלכליות של התפרצות מגיפת הקורונה בישראל.

• תאריך פרסום: מרץ-יוני 2020
• מפרסם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
• נושאים מרכזיים: קורונה, תעסוקה, חוסן אזרחי, מצב נפשי

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה – מאי 2020

הסקר בדק את השפעות מגפת הקורונה על מצבם הנפשי, הכלכלי והבריאותי של קבוצות וחתכים שונים באוכלוסיית ישראל.
• תאריך פרסום: מאי 2020
• מפרסם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
• נושאים מרכזיים: קורונה, חוסן אזרחי, צעירים, מצב נפשי, ביטחון תזונתי

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

מימון הביטחון הסוציאלי בצל משבר הקורונה – דמי הביטוח בישראל מהנמוכים במערב

השוואה במדיניות הביטחון הסוציאלי בתקופת הקורונה בין ישראל ו-36 מדינות מפותחות.
• תאריך פרסום: מאי 2020
• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחבר: ז'ק בנדלק
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

השפעת המיתון בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים, העוני והאי שוויון

תוצאות מחקר סימולציה לגבי המצב הכלכלי והתעסוקתי בישראל בעקבות משבר הקורונה.
• תאריך פרסום: מאי 2020
• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחברים: מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, שוויון

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

השפעת המיתון עקב משבר הקורונה על עוני, אי-שוויון ורמת החיים

סימולציה של ממדי העוני ואי השוויון בעקבות משבר הקורונה בישראל.
• תאריך פרסום: אפריל 2020
• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחברים: מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי, דניאל גוטליב
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, אי-שוויון

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECD

השוואה בין ישראל והמדינות המפותחות לגבי ההתמודדות עם משבר הקורונה והאבטלה הגואה בתקופת המשבר.
• תאריך פרסום: אפריל 2020
• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחבר: ד"ר ז'ק בנדלק
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

מיפוי אוכלוסיות בסיכון להידבקות בנגיף הקורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מיפוי אוכלוסיות בסיכון בתקופת הקורונה.
• תאריך פרסום: מרץ 2020
• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• חוקרים: תומר מליחי, להב כראדי, מרק רוזנברג
• נושאים מרכזיים: קורונה, בריאות

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

A Tipping Point: Leveraging Opportunities to Improve the Nutritional Quality of Food Bank Inventory

מחקר שבדק עד כמה מערכות הסיוע במזון בארה"ב מספקות מזון בריא המתאים לצרכי האוכלוסייה הנתמכת, ומביא המלצות לשיפור המצב.
• תאריך פרסום: 2018
• MAZON: A Jewish Response to Hunger
• נושאים מרכזיים: חלוקת מזון, מזון בריא, סוכרת

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »