מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

ממדי העוני והפערים החברתיים ב-2018

תאריך פרסום: דצמבר 2019

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

נושאים מרכזיים: עוני, פערים חברתיים, שוויון

תמצית סיכום: דו”ח העוני והפערים החברתיים לשנת 2018 של הביטוח הלאומי. ע

דוח הנוכחי מצביע על מצב חברתי-כלכלי של דריכה במקום. על פי סקרי ההוצאות של הלמ”ס בשנים 2009 עד 2013 פחתו  שיעורי  העוני של ילדים, נפשות ומשפחות באופן ניכר ומאז הם  מדשדשים עם רמת עוני גבוהה, הן בהסתכלות היסטורית והן בהשוואה בין-לאומית. תוך כדי כך  הוחמרו ממדי העוני של אזרחים ותיקים – שיעור משפחות האזרחים הוותיקים החיות בעוני   עלה, בעוד שעד 2017 חומרת העוני בזקנה הייתה נמוכה משמעותית משל יתר האוכלוסיה. ב-2018 זינקה חומרת העוני )מדד לראשונה באופן חד והתקרב לחומרת העוני הכללית.  ת