מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

ממדי העוני והפערים החברתיים ב-2016

תאריך פרסום: דצמבר 2017

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

נושאים מרכזיים: עוני, פערים חברתיים, שוויון

תמצית סיכום: דו”ח העוני והפערים החברתיים לשנת 2016 של הביטוח הלאומי. ע

דוחות העוני והפערים החברתיים של הביטוח הלאומי מלמדים על התקדמות מסוימת במאבק
בעוני ובאי-שוויון ב-5 השנים האחרונות. עם זאת חלקים ניכרים של הציבור חיים עדיין מתחת
לרמה סבירה של קיום בכבוד, כך שנותרה עבודה רבה לעשות כדי לשפר את המצב החברתי-כלכלי,
הן במרכז הארץ, בפרט בירושלים, והן בפריפריה הצפונית והדרומית של ישראל.  ת