מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מרכז אדוה

תמונת מצב חברתית – 2021: הקורונה ומגפת אי השוויון בישראל

תאריך פרסום: ינואר 2022

מפרסם: מרכז אדוה

מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, ברברה סבירסקי, יובל לבנת, ירון הופמן-דישון, אביב ליברמן

נושאים מרכזיים: קורונה, אי שוויון, עוני, פערים חברתיים, בטחון תזונתי, דיור

למחקר המלא

תמצית סיכום: מרכז אדוה סוקר ומנתח את מצב האי שוויון והפערים החברתיים בישראל בשנת 2021, על רקע המגפה המתמשכת.

המסמך מתמקד בשלוש קבוצות אוכלוסייה: המאון העליון, העובדים בענפי ההיי-טק והעסקים הקטנים. בהמשך מצביע המחקר על הגורמים המשפיעים על חשיפה למגפה ועל התחלואה, זאת לצד המענה הממשלתי בתחום בריאות הנפש לסובלים ממצוקה בעת הזו. לבסוף מוצגת סקירה על השפעת הקורונה על תחום הדיור, הביטחון התזונתי, העוני, התעסוקה ועוד.