מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מרכז אדוה

תאריך פרסום: מרץ 2020

מפרסם: מרכז אדוה

מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן

נושאים מרכזיים: אי שוויון, השכלה, שכר, פערים חברתיים, בטחון תזונתי

למחקר המלא

תמצית סיכום: מרכז אדוה סוקר ומנתח את מצב האי שוויון והפערים החברתיים בישראל בשנת 2020.

המסמך מציג נתונים והשלכות של תחומי אי השוויון והפערים החברתיים-כלכליים בישראל: שכר, חינוך והשכלה, דיור, ביטחון תזונתי, פנסיה ועוד. נתוני האי שוויון מוצגים גם החלוקה למגזרים רלוונטיים לפי מגדר, מוצא, גיל, מרכז ופריפריה.