מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מרכז אדוה

תאריך פרסום: ינואר 2019

מפרסם: מרכז אדוה

מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן

נושאים מרכזיים: אי שוויון, השכלה, אבטלה, פערים חברתיים, בטחון תזונתי, שכר

למחקר המלא

תמצית סיכום: מרכז אדוה סוקר ומנתח את מצב האי שוויון והפערים החברתיים בישראל בשנת 2018.

המסמך מציג נתונים על כמה מן הפנים העיקריים של האי שוויון בישראל. במשתמע, המסמך גם מצביע על כמה מן היעדים החברתיים והכלכליים הרצויים: פיתוח כלכלי מאוזן של כל חלקי הארץ וכל חלקי האוכלוסייה, צמצום תחולת העוני, הרחבה משמעותית של הרובד הבינוני, הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה, פיתוח אופציה של דיור ציבורי אוניברסלי בשכירות לטווח ארוך, מימון מדינתי של שירותים רפואיים מלאים, ללא צורך בביטוחים משלימים ופרטיים, ועוד