מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מרכז אדוה

תמונת מצב חברתית – 2017

תאריך פרסום: ינואר 2018

מפרסם: מרכז אדוה

מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן

נושאים מרכזיים: אי שוויון, השכלה, אבטלה, פערים חברתיים, ביטחון תזונתי

למחקר המלא

תמצית סיכום: מרכז אדוה סוקר ומנתח את מצב האי שוויון והפערים החברתיים בישראל בשנת 2017 בתחומים מרכזיים – שכר, בריאות, דיור, השכלה, ביטחון תזונתי. בתחומים אלה נסקר המצב ביחס למדינות ה-OECD, וכן ההבדלים בין מרכז ופריפריה, גברים ונשים, יהודים וערבים וכן קשישים.