מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מרכז אדוה

קרבת העוני: הסיכון לעוני, הסיכוי להצטרפות למעמד הבינוני

תאריך פרסום: פברואר 2019

מפרסם: מרכז אדוה

מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן

נושאים מרכזיים: אי שוויון, קו העוני, קרבת העוני

למחקר המלא

תמצית סיכום: מרכז אדוה בוחן את רובד קרבת העוני – רובד שהכנסתו נעה בין קו העוני ובין 25% מעליו. ב-2016 תחולת העוני עמדה על 18.5% ורובד קרבת העוני על 8.1% ממשקי הבית בישראל. לפיכך עולה כי ב-2016 , 26.6% מכלל משקי הבית בישראל נמצאו מתחת לקו העוני או בקרבתו.

המחקר מצא כי רבים מן המאפיינים של הרובד המצוי מיידית מעל לקו העוני אינם שונים מהותית מאלה של הרובד שמתחתיו, ומציע לאמץ מדיניות המודעת לכך, שעלייה מעל לקו העוני אינה מספקת.