מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מרכז אדוה

תמונת מצב חברתית – 2016

תאריך פרסום: ינואר 2017

מפרסם: מרכז אדוה

מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן

נושאים מרכזיים: אי שוויון, השכלה, אבטלה, מגדר

למחקר המלא

תמצית סיכום: מרכז אדוה סוקר את מצב האי שוויון והפערים החברתיים בישראל בשנת 2016 בתחומים מרכזיים ובחיתוך למגזרים מרכזיים:

פערי שכר – נמצא כי אי- השוויון בישראל הוא מהגבוהים ב-OECD

אבטלה – נמוכה, אך מתרכזת באזורים של אוכלוסיות חלשות.

חינוך -פערים בין ישובים מבוססים לעיירות פיתוח וישובים ערביים

שירותי חברתיים – הממשלה מקטינה את מעורבותה ואת השירותים החברתיים.

פערים באיכות הטיפול הרפואי והביטוחים המשלימים