מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

שימוש במערכות ביטוח אבטלה כתגובה למשבר הקורונה

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

מחבר: ז’ק בנדלק

 נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, אי-שוויון

למסמך המלא

תמצית סיכום

עם התפרצות משבר הקורונה בתחילת השנה, רוב מדינות אירופה הפעילו תוכניות שנועדו למנוע פיטורים המוניים. סבסוד שכר העובדים למשל, אִיפשר למפעלים רבים להעסיק עובדים לשבוע עבודה מקוצר ובכך לשמור על מקומות העבודה ולהחזיר את העובדים למשרה מלאה בסוף המשבר. שלא כמו בישראל, שבה אבטלה חלקית אינה מקנה זכאות לדמי אבטלה לעובד או סבסוד שכר למעסיק, ברוב מדינות המערב מופעלות תוכניות לסבסוד שבוע עבודה מקוצר, המפצות את העובד ואת המעסיק על אובדן הכנסה. להלן עיקריהן בשמונה מדינות – גרמניה, בלגיה, ספרד, צרפת,  איטליה, אנגליה, לוקסמבורג ושוויץ.

י