מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

השותפים שלנו

שיתוף פעולה בין-ארגוני עומד בלב העבודה שלנו בישראל. אנחנו תומכים בארגונים שונים הפועלים לחינוך ציבורי וסנגור ציבורי בתחומי העוני, הרעב, ואי-הביטחון התזונתי בארץ כדי להביא לשינויים מערכתיים שימגרו את תופעת אי-הביטחון התזונתי בארץ ויטפלו בה כראוי.