מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

לקראת הבחירות, קואליציית ארגוני המזון יצאה בקמפיין בתביעה מכל המפלגות ומכל ממשלה שתקום להקצות 225 מיליון שקלים בבסיס התקציב לביטחון תזונתי

הארגונים השותפים