מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

עיקרי נתוני דו”ח העוני האלטרנטיבי לשנת 2017

תאריך פרסום: דצמבר 2017

מפרסם: ארגון לתת

נושאים מרכזיים: תמצית המגמות העדכניות ביותר בנושא העוני ואי הביטחון התזונתי בישראל 2017

למחקר המלא

תמצית סיכום:

דו” העוני האלטרנטיבי לשנת 2017 – מחקר וניתוח רב ממדי של מצב העוני בישראל משקף מציאות עגומה: כ-2.5 מיליון נפשות חיות בעוני בישראל (כ-30%) מתוכן יותר ממיליון ילדים. הדו”ח מפרט את מצב אי-הבטחון התזונתי בארץ וההשלכות של מצב זה.