מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מי נפגע ממשבר הקורונה

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

מחבר: אורן הלר

 נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, אי-שוויון

למסמך המלא

תמצית סיכום

מסמך זה מראה שככל ששכר העבודה נמוך, כך גדלה ההסתברות להיפגע ממשבר הקורונה, בין אם בפיטורין או ביציאה מאולצת לחל”ת. פילוח לפי ענפים מראה ששיעור האי תעסוקה בשל הקורונה עולה ביחס הפוך לרמת השכר. זוהי עדות ראשונית להשפעה הדיפרנציאלית של המשבר ולכך שהמעמד הנמוך חשוף לפגיעה המשמעותית ביותר ממנו, ולכן לעלייה באי-השוויון וממדי העוני.