מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מיפוי אוכלוסיות בסיכון להידבקות בנגיף הקורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאות

תאריך פרסום: מרץ 2020

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

חוקרים: תומר מליחי, להב כראדי, מרק רוזנברג

 נושאים מרכזיים: קורונה, בריאות

תמצית סיכום

מיפוי שערך הביטוח הלאומי לגבי אוכלוסיות בסיכון, נוכח מגיפת הקורונה.