מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מימון הביטחון הסוציאלי בצל משבר הקורונה – דמי הביטוח בישראל מהנמוכים במערב

תאריך פרסום: מאי 2020

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

מחבר: ז’ק בנדלק

 נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני

תמצית סיכום

ההתמודדות עם משבר הקורונה חייבה את המדינות להעמיד תקציבים נוספים לביטחון הסוציאלי: ככל שתשלום דמי הביטוח נמוך יותר, כך גוברת תלותה של המערכת במימון המדינה ורמת הנדיבות של הביטחון הסוציאלי נוטה לרדת. נסקור להלן את המאפיינים של מימון הביטחון הסוציאלי ב-36 מדינות ה-OECD ונדגיש את המבנה הייחודי של מימון המערכת הישראלית לעומתן.