מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מדד העוני הרב-ממדי לשנת 2017

תאריך פרסום: דצמבר 2017

מפרסם: ארגון לתת

נושאים מרכזיים: מדד לעוני, מחסור, מילוי צרכים, בטחון תזונתי

למחקר המלא

תמצית סיכום:

מדד העוני האלטרנטיבי לשנת 2017 – המדד הרב-ממדי מגדיר עוני כמצב של מחסור משמעותי ביחס לצרכים ותנאי החיים החיוניים לקיום בכבוד. המדד אומד את מידת המחסור, ביחס לחמישה ממדים, המרכיבים, לתפיסתנו, את מידת רווחתו של אדם: דיור, השכלה, בריאות, ביטחון תזונתי והיכולת להתמודד עם יוקר המחיה.