מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מאה מיליון ש"ח לביטחון תזונתי בבסיס התקציב

במסגרת תקציב המדינה החדש יקצה משרד הרווחה 100 מיליון ש"ח לביטחון תזונתי. בשנים האחרונות שרר חוסר ודאות לגבי המשך קיומו של המיזם לביטחון תזונתי, שנערך כפיילוט, ולא היה מעוגן בתקציב המדינה.
כעת, בעקבות מאבק ארוך שלנו ושל שותפינו בקואליציית המזון, הובטח קיומו של המיזם, ותקציבו הוכפל. לצעד זה יש משמעות מהותית, שכן זהו צעד ראשון לקבלת אחריות מצד המדינה לביטחון התזונתי.
עם זאת, ברור שזהו צעד לא מספיק, כאשר התקציב שנדרש כדי להבטיח תזונה נאותה לכל אזרח עומד על יותר ממיליארד וחצי שקלים.