מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מרכז אדוה

לקחי הקורונה – דו”ח ביניים

תאריך פרסום: אפריל 2020

מחבר: שלמה סבירסקי

מפרסם: מרכז אדוה

נושאים מרכזיים: אי שוויון, קורונה, ביטחון סוציאלי, כיבוש

למחקר המלא

תמצית סיכום: שלמה סבירסקי בוחן את התהליכים הכלכליים-חברתיים המתחוללים בישראל לנוכח מגיפת הקורונה. סבירסקי מצביע על הכשל בסדרי העדיפויות של הממשלה, על השפעת הכלכלה הניאו-ליברלית על כשל זה, על היעדר הביטחון הסוציאלי, ועל כך שהעסקים הקטנים והשכבות החלשות משלמות את המחירים הכבדים בעת המגיפה – ביכולת הקיום, בחינוך, בבריאות ועוד.