מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

כמה ילדים רעבים בישראל? המדינה לא יודעת

למרות שעברה כמעט שנה וחצי מאז פרוץ מגפת הקורונה אין בידי אף גורם נתונים על השפעת משבר הקורונה על אי-ביטחון תזונתי בקרב ילדים.

מסמך של מרכז המחקר של הכנסת מתריע על היעדר המידע, כאשר ברור כי מספר הילדים הסובלים מאי-ביטחון תזונתי עלה בעקבות משבר הקורונה. המסמך מתריע גם על כך שלא קיימת מדיניות לאומית בתחום הביטחון התזונתי.

“בין הנתונים המצויים בידינו ומסייעים ללמוד על היבטים מסויים של נושא זה: בשנת 2020 מספר הילדים העניים בישראל עמד על כ-3.907 אלף. שיעור תחולת העוני בקרב הילדים בשנת 2020 עמד על כ-30%. על פי ממצאי סקר ביטחון תזונתי של המוסד לביטוח לאומי, ב-2016 כ-25% מהילדים ממשפחות שהשתתפו בסקר חיו באי-ביטחון תזונתי, יותר ממחציתם (כ-14%)  חיו באי-ביטחון תזונתי ניכר. נמצאה רמה גבוהה של אי ביטחון תזונתי בקרב ילדים ממשפחות חד הוריות (כ-52%), בקרב ילדים ערבים (כ-51%) וילדים חרדים (26%).

כלומר, ברור שהנתונים חמורים וקשים. וגם ברור שאין מדיניות מגובשת בנושא ואפילו לא נתונים מעודכנים. כל זאת, כאשר ידוע כי “אי-ביטחון תזונתי, ובפרט בקרב ילדים, הוא בעיה חברתית חמורה בעלת השפעה שלילית על הבריאות הפיזית והנפשית של הסובלים ממנה ועשוי לפגוע פגיעה ממשית בתהליכי צמיחה והתפתחות של ילדים ובני נוער ולתרום להנצחת מעגל העוני ולהגבלת המוביליות החברתית”.

למסמך המלא