מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

השפעת המיתון בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים, העוני והאי שוויון

תאריך פרסום: מאי 2020

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

מחברים: מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי

 נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, שוויון

תמצית סיכום
מחקר זה מציג תוצאות של סימולציה רב שלבית וכפולה (בהסתמך על שני בסיסי נתונים נפרדים), המדמה את המצב התעסוקתי והכלכלי של המשפחות בישראל לאחר שהמשק נקלע למיתון חריף בעקבות מגפת הקורונה, ומאפשרת ללמוד בזמן אמת על השפעת האבטלה הגואה על המצב החברתי – רמת החיים, ממדי העוני והאי שוויון, וכן על השפעת המדיניות המקלה בדמי אבטלה והמענקים שניתנו לקבוצות שונות – עצמאים, קשישים ועוד – על מיתון העלייה במדדים אלו. ע