מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה (מרץ-יוני 2020)

תאריך פרסום: מרץ-יוני 2020

מפרסם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

נושאים מרכזיים: קורונה, תעסוקה, חוסן אזרחי, מצב נפשי

למחקר המלא

תמצית סיכום: עלון סטטיסטי, המציג נתונים מסכמים של ההשפעות החברתיות והכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה בישראל
בתחומי חיים שונים בחודשים מרץ-יוני 2020, בתקופת הסגר ובתקופה שלאחר הסרתו.
הממצאים מבוססים על מגוון פעולות סטטיסטיות שוטפות שמבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על בסיס חודשי ועל פעולות מיוחדות לאיסוף נתונים בעקבות התפרצות מגפת הקורונה שכללו סקרי בזק על מצב העסקים ועל החוסן האזרחי בתקופת המשבר.