מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

השותפים שלנו ל-2021-2022

52 ארגונים, בארה"ב ובישראל יקבלו מאתנו השנה מענקים בסכום כולל של 2.5 מיליון דולר לטובת מאבק למניעת רעב וחוסר ביטחון תזונתי. אנו תומכים בארגונים שעוסקים במאבק לשינוי המדיניות של הממשלות בנושא ובלקיחת האחריות של הממשלות למאבק בחוסר ביטחון תזונתי של אזרחיהן.
מיה האברד, סגנית הנשיאה של הארגון, הסבירה: "המערך הפילנתרופיה לא בנוי להתמודדות עם בעיית הרעב. אין לארגוני צדקה יכולת להגיע להישגים משמעותיים כמו שיש לתוכניות ממשלתיות". בישראל, בימים אלה, עיקר הפעילות של מזון והארגונים הנתמכים על ידו, מוקדשת לתביעה מממשלת ישראל להכניס את המחוייבות למניעת חוסר ביטחון תזונתי לבסיס התקציב. כלומר – לקחת אחריות למלחמה ברעב, ולא להשאיר אותה בידי עמותות וארגוני צדקה.
מזון ישראל תתמוך בשנה הקרובה ב-14 ארגוני החברה האזרחית שמתקדמים את המלחמה באי-ביטחון תזונתי בכמה היבטים: ארגוני סינגור, שפועלים להשפעה על המדיניות בנושא; ארגונים העוסקים בחינוך והעלאת המודעות הציבורית לבעיה; וארגונים הפועלים להגברת התעסוקה והסיוע לאוכלוסיות בנגב, שם אי הביטחון התזונתי חמור במיוחד.
אלה הארגונים שמקבלים תמיכה מאיתנו בשנה הקרובה: עדאלה, מרכז אדוה, הטלוויזיה החברתית, לתת, לקט, פתחון לב, רבנים למען זכויות אדם, פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי, סידרה – לקייה, סיכוי, פסטיבל סולידריות121 לשינוי חברתי, שיחה מקומית, מצילות המזון.