מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

שיתוף פעולה בין-ארגוני עומד בלב העבודה שלנו בישראל. אנחנו תומכים בארגונים שונים הפועלים לחינוך ציבורי וסנגור ציבורי בתחומי העוני, הרעב, ואי-הביטחון התזונתי בארץ 

א.ס.ף

.  ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט. הארגון פועל לקידום זכויות הפליטים לחיים .בכבוד, לביטחון תזונתי ולשוויון 

שותפים שלנו במחקר ואיסוף מידע באשר למצב הביטחון התזונתי בקרב הפליטים ומבקשי המקלט. שותפים בקמפיינים לקידום הביטחון התזונתי בישראל. 

 

איתך معكِ

עמותת איתך מעכי – משפטניות למען צדק חברתי פועלת במטרה להשמיע את קולן של הנשים ה”שקופות”, המופלות בשל מאפיינים חברתיים, גיאוגרפיים, לאומיים, אתניים וכלכלייים בחברה בישראל.

שותפים שלנו בקידום מדיניות שוויונית והוגנת בכל הקשור לביטחון תזונתי. 

עוסקות גם בהיבטים המשפטיים של עוני ואי-ביטחון תזונתי. 

הפורום הישראלי לתזונה בת-קיימא

ארגון הפועל לשמירה על האינטרס הציבורי בכל הקשור למזון, בריאות וסביבה. הפורום  מרכז מידע מדעי לטובת הקמת מערכת מזון  בת קיימא להבטחת הביטחון התזונתי של תושבי ישראל. 

שותפים שלנו במחקר אודות מצב הביטחון התזונתי בישראל, ובקמפיינים למען קידומו

הטלוויזיה החברתית

ארגון תקשורת אקטיביסטית.  פועל לחיזוק הדמוקרטיה והשוויון , לחשיפת מנגנוני הכוח וההדרה, תוך התנגדות לכיבוש ולדיכוי מכל סוג. 

 

שותפים שלנו בקמפיינים של חינוך ציבורי להעלאת המודעות במרחב הציבורי למדיניות הממשלתית בכל הקשור באי-ביטחון תזונתי, רעב ובעוני.

 

הפורום למאבק בעוני

פורום המאגד כ-25 קבוצות, ארגונים ומוסדות במטרה לקדם מדיניות חברתית המבוססת על דיאלוג מתמשך עם אנשים החיים בעוני. הפורום פועל למען מאבק בתופעת העוני בישראל על ידי שינוי מדיניות המביאה אנשים לחיים בעוני.

שותפים שלנו במאבק לקידום  אחריות ממשלתית למאבק בעוני ובחוסר ביטחון תזונתי.

 

לקט

בנק המזון הגדול בישראל, הפועל להצלת כל עודפי המזון המזינים והראויים למען אלו הזקוקים להם. הארגון פועל באמצעות איסוף תוצרת חקלאית, והצלת ארוחות מבושלות. את כל פעילות הארגון מלווה בפיקוח ובהקפדה על איכות המזון והטמעת הרגלי תזונה בריאה.

שותפים שלנו במאבק לשינוי מדיניות הממשלה ולהכנסת מימון ביטחון תזונתי לבסיס תקציב המדינה.

.

לתת

ארגון הפועל לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר, על ידי: סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אוניברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.

 

שותפים שלנו במאבק לשינוי סדר העדיפויות הלאומי ולהכללת מימון לטיפול באי ביטחון תזונתי לבסיס תקציב המדינה. כמו כן, מזון תומכת בהפקת דו”ח העוני האלטרנטיבי השנתי של לתת

121 – מנוע לשינוי חברתי

ארגון המתמחה בעבודת מדיניות בתחום החברתי-כלכלי כדי להביא לשיפורים נדרשים בתעסוקה, חינוך, בריאות, רווחה ודיור. 121 פועל לקידום שיפורי מדיניות וחקיקה ממוקדים, אשר ישפרו את רשת הביטחון החברתית ויביאו לצמצום פערים חברתיים. 

שותפים שלנו בפעילות לקידום תוכנית הזנה לאומית בבתי ספר על יסודיים לנוער בסיכון, בקידום המאבק באבטלה ובעוני בעקבות משבר הקורונה.

מצילות המזון

קבוצת מצילות המזון עובדת בשוק הסיטונאי בירושלים ופועלת במטרה לקדם מערכת מזון עירונית בת קיימא בירושלים, בדגש על צמצום בזבוז מזון בכל מישוריו. הקבוצה פועלת באמצעות בניה של רשתות פעולה ותמיכה קהילתיות.

 

שותפים שלנו בפעילות להעלאת המודעות לאי-ביטחון תזונתי ולערכים של קיימות והצלת מזון.

 

 

מרכז אדוה

מכון מחקר המתמחה בניטור מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית. המרכז בוחן את המגמות ואת המדיניות לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי.  הפרסומים מספקים מידע לכל מי שפועל/ת למען חלוקה צודקת יותר של משאבים בחברה הישראלית. 

שותפים שלנו במחקר הממוקד במגמות בחברה הישראלית ובפרסום “תמונת מצב חברתית”, מחקר המתפרסם מדי שנה וכולל גם מידע על הביטחון התזונתי בישראל. 

סידרה – לקייה

ארגון הפועל ביישוב לקייה, במטרה לחזק את מעמד הנשים הבדואיות בנגב. הארגון פועל להעצמת הנשים בתחומי ההשכלה, העבודה, השוויון המגדרי והנגישות למשאבים.

שותפים שלנו בקידום מדיניות התומכת בתעסוקת נשים, וכן בפרוייקט להקמת חממות חקלאיות ביתיות, הן לצריכה עצמית והן  למכירה ויצירת הכנסה.

סיכוי-אופוק

סיכוי-אופוק הוא ארגון משותף לערבים ויהודים שפועלים יחד מאז 1991 לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל. סיכוי-אופוק מנוהלת בכל הרמות באופן משותף על ידי יהודים וערבים שעובדים יחד

שותפים שלנו במיפוי ומחקר אודות אי הביטחון התזונתי בקרב האוכלוסייה הערבית בכלל, ובכפרים הבלתי מוכרים בנגב, הסובלים מאפלייה קיצונית

עדאלה

ארגון שפועל כמרכז משפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. עוסק בכל ההיבטים המשפטיים של אי-השוויון בישראל והפרת זכויות. הארגון פועל מול הממשלה, הכנסת ומערכת המשפט בישראל, וכן באמצעות סינגור בינלאומי.

 

שותפים שלנו בפעילות משפטית כנגד אפליה  חברתית-כלכלית. למשל,  זכויות וקריטריונים שוויוניים בחלוקת משאבים ועוד.

 

פורום דו-קיום בנגב

ארגון המהווה מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ויהודים, המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב. בין השאר עוסק הארגון במאבק ליצירת תנאי קיום בסיסיים לתושבים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב.

שותפים שלנו בקידום מדיניות התומכת בתעסוקת נשים, וכן בקידום מדיניות של פיתוח כלכלי בנגב השם דגש על אוכלוסיית הנשים הערביות-בדואיות כפרים הלא מוכרים.

פסטיבל סולידריות

ארגון המפיק פסטיבל קולנוע שנתי המוקדש לזכויות אדם, ומפעיל תכניות שנתיות  בפריפריה המשלבות דיונים, קורסים והקרנות של סרטים חברתיים.

 שותפים שלנו בתוכנית “סולידריות בפריפריה”, המקדמת אירועי תרבות וקולנוע שמהווים מצע לדיון בנושאים של עוני, בטחון תזונתי וחינוך לאקטיביזם. 

פתחון לב

ארגון הפועל לשבירת מעגל העוני הבין-דורי בישראל. הארגון עוסק בחלוקת מזון לנזקקים, סיוע במיצוי זכויות, חינוך והעצמה וכן בקידום חוק העוני. 

 

שותפים שלנו במאבק לשינוי מדיניות הממשלה ולהכנסת מימון ביטחון תזונתי לבסיס תקציב המדינה. כמו כן, פועלים לקידום אחריות המדינה למחיקת העוני. 

 

קול רבני לזכויות אדם

ארגון של רבנים ורבות מכל הזרמים ביהדות, הפועל לקידום זכויותיהן של השכבות המוחלשות ומודרות בחברה הישראלית, וכן של חקלאים פלסטינים בשטחים. כמו כן העמותה עוסקת בחינוך  ומהווה שופר לקול יהודי לכבוד האדם.

שותפים שלנו במאבק לשינוי מדיניות הממשלה ולהכנסת מימון ביטחון תזונתי לבסיס תקציב המדינה, וכן לקידום אחריות המדינה למאבק בעוני. 

נבט

עמותת נבט שמה לה למטרה לספק פתרון תזונתי (סנדוויצ’ים) בהפסקת עשר לכלל הילדים ובני הנוער הלומדים במערכת , החינוך בישראל, תוך הקפדה על איכות, בריאות ומגוון המזון.

פועלים ב-250 בתי ספר, וחילקו השנה קרוב לשני מיליון סנדוויצ’ים לילדים.

שותפים שלנו במאבק על תקציבים להזנה בבתי הספר, תוך הקפדה על תזונה בריאה.

שתיל

ארגון מיסודה של הקרן החדשה לישראל, מוביל שינוי חברתי ופועל לבנות כאן חברה דמוקרטית, שיוויונית וצודקת.
פועלים לכינון לחברה אזרחית פעילה ותוססת שתביא לשינוי.  חלק גדול מפעילותו מושקע בחיזוק יכולותיהם של ארגונים חברתיים, תנועות ופעילים.

שותפים שלנו במאבק לשינוי מדיניות הממשלה והכנסת בכל הקשור לביטחון תזונתי.