מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

שיתוף פעולה בין-ארגוני עומד בלב העבודה שלנו בישראל. אנחנו תומכים בארגונים שונים הפועלים לחינוך ציבורי וסנגור ציבורי בתחומי העוני, הרעב, ואי-הביטחון התזונתי בארץ 

הטלוויזיה החברתית

ארגון לשינוי חברתי הפועל לקידום סדר יום חברתי בישראל באמצעות הפקות וידאו. היא פועלת לחיזוק הדמוקרטיה, הצדק והשוויון תוך התנגדות לכיבוש ולדיכוי מכל סוג, במטרה להביא לידיעת הציבור מידע שאינו נמצא על סדר היום הציבורי.

שותפים עם מזון בקמפיינים להעלאת מודעות ושינוי מדיניות הממשלה בכל הקשור באי-ביטחון תזונתי.

הפורום למאבק בעוני

הפורום מאגד שותפות בין כ-25 קבוצות, ארגונים ומוסדות בהם יש אנשים החיים בעוני, אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע.

הפורום פועל למען מאבק בתופעת העוני בישראל על ידי שינוי מדיניות המביאה אנשים לחיים בעוני.

שותפים עם מזון ב………

לקט

הארגון עוסק בהצלת מזון – קטיף עודפי תוצרת חקלאית ואיסוף ארוחות מבושלות, מיונם וחלוקתם באמצעות עמותות לטובת מאות אלפי נתמכים בכל הארץ. 

מומחים מטעם הארגון מעבירים סדנאות תזונה לאוכלוסיות היעד שמטרתן העלאת מודעות לתזונה נכונה.

שותפים עם מזון במאבק לשינוי מדיניות הממשלה ולהכנסת הביטחון התזונתי לבסיס תקציב המדינה.

לתת

ארגון הפועל לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה יותר, על ידי: סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אוניברסלי, הנעת החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.

שותפים עם מזון בהכנת דו"ח העוני האלטרנטיבי השנתי. 

121 – מנוע לשינוי חברתי

ארגון המתמחה בקידום מדיניות חברתית-כלכלית. 121 פועל לשיפור התשתיות החברתיות בכל התחומים: תעסוקה, בריאות, חינוך, דיור ורווחה, ולהנגשתן באופן שוויוני לכל אזרחי המדינה. 

שותפים עם מזון בפעילות לקידום מדיניות הממשלה בכל הקשור באי-ביטחון תזונתי.

מצילות המזון

קבוצת מצילות המזון עובדת בשוק הסיטונאי בירושלים ופועלת במטרה לקדם מערכת מזון עירונית בת קיימא בירושלים, בדגש על צמצום בזבוז מזון בכל מישוריו. הקבוצה פועלת באמצעות בניה של רשתות פעולה ותמיכה קהילתיות.

שותפים עם מזון בפעילות להעלאת המודעות לאי-ביטחון תזונתי ולערכים של קיימות והצלת מזון

מרכז אדוה

מכון מחקר המתמחה בניטור מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית. המרכז בוחן את המגמות ואת המדיניות לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי.  הפרסומים מספקים מידע לכל מי שפועל/ת למען חלוקה צודקת יותר של משאבים בחברה הישראלית. 

שותפים עם מזון בהפקת "תמונת מצב חברתית", מחקר המתפרסם מדי שנה וכולל גם מידע על הביטחון התזונתי בישראל. 

סידרה – לקייה

ארגון הפועל ביישוב לקייה, במטרה לחזק את מעמד הנשים הפלסטיניות-בדואיות בנגב. הארגון פועל להעצמת הנשים בתחומי ההשכלה, העבודה, השוויון המגדרי והנגישות למשאבים.

שותפים עם מזון בפרוייקט להקמת חממות חקלאיות ביתיות, הן לצריכה עצמית והן  למכירה ויצירת הכנסה

סיכוי

ארגון משותף לערבים ויהודים  לקידום שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל.  הארגון פועל במטרה לחולל שינויי מדיניות שיביאו לשוויון חומרי ומהותי, לחיים משותפים ולמרחבים משותפים. בין השאר, נאבקים למען חלוקה שוויונית של משאבי המדינה.

שותפים עם מזון בקידום חוק ארוחות חמות בבתי הספר, ובסיוע לזכאים במיצוי זכויותיהם הסוציאליות

 

פסטיבל סולידריות

ארגון המפיק פסטיבל קולנוע שנתי המוקדש לזכויות אדם, ומפעיל תכניות שנתיות  בפריפריה המשלבות דיונים, קורסים והקרנות של סרטים חברתיים העוסקים בזכויות כלכליות  של אוכלוסיות מוחלשות, עוני, בטחון תזונתי וחינוך לאקטיביזם. 

 שותפים עם מזון בתוכנית "סולידריות בפריפריה" 

עדאלה

ארגון שפועל כמרכז משפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. עוסק בכל ההיבטים המשפטיים של אי-השוויון בישראל והפרת זכויות. הארגון פועל מול הממשלה, הכנסת ומערכת המשפט בישראל, וכן באמצעות סינגור בינלאומי.

שותפים עם מזון בפעילות במחלקה החברתית-כלכלית של הארגון – זכויות וקריטריונים בחלוקת משאבים ועוד

פורום דו-קיום בנגב

ארגון המהווה מסגרת לשיתוף פעולה ערבי-יהודי כבסיס למאבק משותף לשוויון זכויות מלא בין ערבים ויהודים, המאפשר צדק חברתי וצדק חלוקתי לאוכלוסיות הנגב. בין השאר עוסק הארגון במאבק ליצירת תנאי קיום בסיסי לתושבים בכפרים הבלתי מוכרים בנגב.

שותפים עם מזון בפעילות בכנסת לקידום תעסוקת נשים בדואיות בכפרים הבלתי מוכרים

פתחון לב

ארגון הפועל לשבירת מעגל העוני הבין-דורי בישראל. הארגון עוסק בחלוקת מזון לנזקקים, סיוע במיצוי זכויות, חינוך והעצמה ובקידום חוק העוני. 

 שותפים עם מזון ב

רבנים למען זכויות אדם

ארגון של רבנים ורבות מכל הזרמים ביהדות, הפועל לקידום זכויותיהן של השכבות החלשות בחברה, לשמירה על זכויותיהם של המיעוטים בישראל וכן של פלסטינים בשטחים ולמניעת הפרות בוטות של זכויות אדם בסיסיות של מהגרי העבודה. 

שותפים עם מזון בפעילות לובי בכנסת להכנסת אי הביטחון התזונתי לבסיס תקציב המדינה. 

שיחה מקומית

קולקטיב לעיתונות אקטיביסטית, המוציא מגזין מקוון של חדשות מהשטח, פרשנות ותרבות. הקולקטיב פועל מתוך מחוייבות לדמוקרטיה, התנגדות לכיבוש וחתירה לשלום, שוויון, צדק חברתי, שקיפות וחופש המידע. 

שותפים עם מזון בתחקירים וכתבות בתחום העוני, חוסר השוויון ואי-הביטחון התזונתי.