מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

“הממשלה חייבת להיערך מיידית כדי למנוע משבר מזון”

המלחמה פוגעת בשרשרת אספקת המזון, וקיים איום ממשי על הביטחון התזונתי בישראל.  כבר כעת ניכרים בישראל סימנים ראשונים למשבר מזון.

הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, מומחים בתחום המזון, תזונה, סביבה חקלאות, משפט, וחברה בשיתוף איגוד רופאי ריאות הציבור וארגון מזון, מתריעים בפני הממשלה ושאר הגופים האחראים ומציעים מכלול פעולות דחופות על מנת לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה בביטחון התזונתי.

בתקופת מלחמה יש להשקיע את רוב המשאבים בהנגשת מזון בריא לכלל האוכלוסייה תוך צמצום צריכת מזון מזיק, שימור וחיזוק משאבי החקלאות, הבטחת המשך ייצור המזון המקומי, והפחתת יוקר מחירי המזון באופן יזום על ידי המדינה. הקמת הגוף המתכלל ותקצובו כמו גם הפעולות שאנו ממליצים הם צו השעה להבטחת הביטחון התזונתי הלאומי והאישי בישראל.

לקריאת המסמך המלא: wartime crisis