מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

מרכז המידע

כאן תוכלו למצוא מידע אמין ומאומת על כל הקשור באי-ביטחון תזונתי, עוני ורעב, כגון: נתוני המוסד לביטוח לאומי; דוחות עוני אלטרנטיביים של ארגוני החברה האזרחית; מאמרים; ועוד. ידע הוא כוח! ככל שנדע יותר על המצב המצוי, נוכל להתקרב יותר להגשמת המצב הרצוי.

תמונת מצב חברתית – 2021: הקורונה ומגפת אי השוויון בישראל

מרכז אדוה סוקר ומנתח את מצב האי שוויון והפערים החברתיים בישראל בשנת 2021, על רקע המגפה המתמשכת
תאריך פרסום: ינואר 2022
• מפרסם: מרכז אדוה
• מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, ברברה סבירסקי, יובל לבנת, ירון הופמן-דישון, אביב ליברמן
• נושאים מרכזיים: קורונה, אי שוויון, עוני, פערים חברתיים, בטחון תזונתי, דיור

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

אי ביטחון תזונתי בחברה הערבית

מחקר שבודק את מצב מיצוי הזכויות הסוציאליות במגזר הערבי, וכן את אי השוויון במערך ההזנה ברשויות המקומיות הערביות

• תאריך פרסום: אוגוסט 2021.

• מפרסם: מחלקת מדיניות שוויונית, ארגון סיכוי.

• נושאים מרכזיים: מיצוי זכויות בחברה הערבית בישראל, תזונה בבתי ספר במגזר הערבי.

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

מי נפגע ממשבר הקורונה

מחקר המראה את ההשפעה הדיפרנציאלית של משבר הקורונה – המעמד הנמוך ביותר חשוף לפגיעה המשמעותית ביותר ממנו, ולכן מביא לעלייה באי-השוויון ובממדי העוני.

• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחבר: אורן הלר
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, אי-שוויון

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה – יולי 2020

הסקר בדק את השפעות מגפת הקורונה על מצבם הנפשי, הכלכלי והבריאותי של קבוצות וחתכים שונים באוכלוסיית ישראל.
• תאריך פרסום: יולי 2020
• מפרסם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
• נושאים מרכזיים: קורונה, חוסן אזרחי, צעירים, מצב נפשי, ביטחון תזונתי

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

שימוש במערכות ביטוח אבטלה כתגובה למשבר הקורונה

השוואה בין המדיניות הישראלית בסבסוד שכר בתקופת הקורונה לבין מדינות במערב אירופה.

• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחבר: ז’ק בנדלק
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, אי-שוויון

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

השלכות חברתיות וכלכליות של התפרצות מגפת הקורונה (מרץ-יוני 2020)

נתונים סטטיסטיים לגבי ההשפעות החברתיות והכלכליות של התפרצות מגיפת הקורונה בישראל.

• תאריך פרסום: מרץ-יוני 2020
• מפרסם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
• נושאים מרכזיים: קורונה, תעסוקה, חוסן אזרחי, מצב נפשי

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה – מאי 2020

הסקר בדק את השפעות מגפת הקורונה על מצבם הנפשי, הכלכלי והבריאותי של קבוצות וחתכים שונים באוכלוסיית ישראל.
• תאריך פרסום: מאי 2020
• מפרסם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
• נושאים מרכזיים: קורונה, חוסן אזרחי, צעירים, מצב נפשי, ביטחון תזונתי

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

מימון הביטחון הסוציאלי בצל משבר הקורונה – דמי הביטוח בישראל מהנמוכים במערב

השוואה במדיניות הביטחון הסוציאלי בתקופת הקורונה בין ישראל ו-36 מדינות מפותחות.
• תאריך פרסום: מאי 2020
• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחבר: ז’ק בנדלק
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

השפעת המיתון בעקבות משבר הקורונה על רמת החיים, העוני והאי שוויון

תוצאות מחקר סימולציה לגבי המצב הכלכלי והתעסוקתי בישראל בעקבות משבר הקורונה.
• תאריך פרסום: מאי 2020
• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחברים: מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, שוויון

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

השפעת המיתון עקב משבר הקורונה על עוני, אי-שוויון ורמת החיים

סימולציה של ממדי העוני ואי השוויון בעקבות משבר הקורונה בישראל.
• תאריך פרסום: אפריל 2020
• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחברים: מירי אנדבלד, אורן הלר, להב כראדי, דניאל גוטליב
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, אי-שוויון

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECD

השוואה בין ישראל והמדינות המפותחות לגבי ההתמודדות עם משבר הקורונה והאבטלה הגואה בתקופת המשבר.
• תאריך פרסום: אפריל 2020
• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• מחבר: ד”ר ז’ק בנדלק
• נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

מיפוי אוכלוסיות בסיכון להידבקות בנגיף הקורונה בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מיפוי אוכלוסיות בסיכון בתקופת הקורונה.
• תאריך פרסום: מרץ 2020
• מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי
• חוקרים: תומר מליחי, להב כראדי, מרק רוזנברג
• נושאים מרכזיים: קורונה, בריאות

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

תמונת מצב חברתית – 2020

מרכז אדוה סוקר ומנתח את מצב האי שוויון והפערים החברתיים בישראל בשנת 2020.
• תאריך פרסום: מרץ 2020
• מפרסם: מרכז אדוה
• מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן
• נושאים מרכזיים: אי שוויון, השכלה, שכר, פערים חברתיים, בטחון תזונתי

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

קרבת העוני: הסיכון לעוני, הסיכוי להצטרפות למעמד הבינוני

מרכז אדוה בוחן את רובד קרבת העוני – רובד שהכנסתו נעה בין קו העוני ובין 25% מעליו.
• תאריך פרסום: פברואר 2019
• מפרסם: מרכז אדוה
• מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן
• נושאים מרכזיים: אי שוויון, קו העוני, קרבת העוני

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

תמונת מצב חברתית – 2018

מרכז אדוה סוקר ומנתח את מצב האי שוויון והפערים החברתיים בישראל בשנת 2018.
• תאריך פרסום: ינואר 2019
• מפרסם: מרכז אדוה
• מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן
• נושאים מרכזיים: אי שוויון, השכלה, אבטלה, פערים חברתיים, בטחון תזונתי, שכר

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

A Tipping Point: Leveraging Opportunities to Improve the Nutritional Quality of Food Bank Inventory

מחקר שבדק עד כמה מערכות הסיוע במזון בארה”ב מספקות מזון בריא המתאים לצרכי האוכלוסייה הנתמכת, ומביא המלצות לשיפור המצב.
• תאריך פרסום: 2018
• MAZON: A Jewish Response to Hunger
• נושאים מרכזיים: חלוקת מזון, מזון בריא, סוכרת

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

תמונת מצב חברתית – 2017

מרכז אדוה סוקר ומנתח את מצב האי שוויון והפערים החברתיים בישראל בשנת 2017
• תאריך פרסום: ינואר 2018
• מפרסם: מרכז אדוה
• מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן
• נושאים מרכזיים: אי שוויון, השכלה, אבטלה, פערים חברתיים, ביטחון תזונתי

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »

תמונת מצב חברתית – 2016

מרכז אדוה סוקר את מצב האי שוויון והפערים החברתיים בישראל בשנת 2016
• תאריך פרסום: ינואר 2017
• מפרסם: מרכז אדוה
• מחברים: שלמה סבירסקי, אתי קונור-אטיאס, אביב ליברמן
• נושאים מרכזיים: אי שוויון, השכלה, אבטלה, מגדר

לפרטים מלאים ולהורדת המסמך »
  • חפש לפי נושא

סחרו שנה
נושאים במאגר המידע: