מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

הכי עניים נפגעו יותר ב-2021

שותפנו, מרכז אדוה, פרסם בימים אלה את הדו”חתמונת מצב חברתית 2021, המציג היבטים שונים של אי השוויון בישראל בתקופת הקורונה. בין השאר, מצביע הדו”ח על כך שהעשירון העליון לא נפגע כלכלית מהמגפה ולעתים אף הרוויח, כאשר העשירונים התחתונים נפגעו פגיעה קשה. “מדובר בטלטלה בעלת השלכות רב-דוריות. היתרונות שרכשה השכבה המבוססת סופם שיתבטאו לא רק בגובה ההכנסה אלא גם באיכות הדיור ובמיקומו, ברמת ההשכלה, בטיב רמת החיים ובהיקף הירושה שתועבר לצאצאים. לעומת זאת, עצמאים רבים יראו את שערי המעמד הבינוני הגבוה ננעלים בפניהם“.

הדו”ח סוקר גם את מצב אי הביטחון התזונתי בישראל בתקופת הקורונה ומציג את נתוני הלמ”ס לפיהם 15% מבני גיל 21 ומעלה מדווחים על הפחתה בכמות המזון שהם יכולים להרשות לעצמם. בקרב האוכלוסייה הערבית שיעור זה כמעט כפול.

לקריאת הדו”ח המלא