מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

החוסן האזרחי בתקופת משבר הקורונה – יולי 2020

תאריך פרסום: יולי 2020

מפרסם: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

נושאים מרכזיים: קורונה, חוסן אזרחי, צעירים, מצב נפשי, ביטחון תזונתי

למחקר המלא

תמצית סיכום: הסקר בדק את השפעות מגפת הקורונה על החוסן האזרחי – מצבם הנפשי, הכלכלי והבריאותי של קבוצות וחתכים שונים באוכלוסיית ישראל.