מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

ההתמודדות עם הקורונה בישראל וב-OECD

תאריך פרסום: אפריל 2020

מפרסם: מינהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי

מחבר: ד”ר ז’ק בנדלק

נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים

תמצית סיכום: סקירה המתארת את ההתמודדות בישראל עם משבר הקורונה ועליית האבטלה, בהשוואה למדינות המפותחות בעולם.ע