מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

דו”ח העוני האלטרנטיבי 2019

תאריך פרסום: דצמבר 2019

מפרסם: ארגון לתת

נושאים מרכזיים: מדד העוני, עוני רב מימדי, אי ביטחון תזונתי

למחקר המלא

תמצית סיכום: ארגון לתת מפרסם את דו”ח העוני האלטנרטיבי לשנת 2019. בדומה לשנים האחרונות, גם בשנה זו ניכרת מגמה של יציבות בהיקף שיעורי העוני, לצד החמרה של עומק העוני והתגברות החסמים ליציאה ממנו.

הדו”ח סוקר את ההיבטים השונים של העוני: ביטחון תזונתי, תעסוקה, מחיה, דיור, בריאות, חינוך והשכלה, בהתייחס למגזרים שונים, והשנה – דגש על מצב הקשישים.

בין השאר, עולה מהדו”ח כי 2,306,000 נפשות בישראל חיות בעוני. 74% מנתמכי הסיוע מקבלים כמות מעטה מדי של אוכל, ואינם יכולים להרשות לעצמם לקנות את התוספות הנדרשות. 66% מנתמכי הסיוע לא יכולים לרכוש תרופות שהן זקוקים להן, 1,593,000 נפשות חיות באי ביטחון תזונתי.