מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

דו”ח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת 2018

תאריך פרסום: דצמבר 2018

מפרסם: ארגון לתת

נושאים מרכזיים: המגמות העדכניות ביותר בנושא העוני ואי הביטחון התזונתי בישראל 2018.

למחקר המלא

תמצית סיכום:

דו” העוני האלטרנטיבי לשנת 2018 – מחקר וניתוח רב ממדי של מצב העוני בישראל. הדו”ח מהווה כלי אלטרנטיבי להיכרות והבנה של תופעת העוני. בשונה מדו”חות סטטיסטיים רשמיים, הוא משקף את הפן האנושי של העוני, באמצעות ראייה רחבה וניתוח מעמיק של מגמות מחד ומתן ביטוי לקולם של האנשים נתמכי הסיוע והעמותות התומכות בהם מאידך.