מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

ביטחון סוציאלי – מאמרים בנושא קורונה

תאריך פרסום: מאי 2020

מפרסם: המוסד לביטוח לאומי 

נושאים מרכזיים: קורונה, אבטלה, מענקים, עוני, שוויון

תמצית סיכום
גליון מיוחד של כתב העת “בטחון סוציאלי”, הכולל מספר מאמרים על השלכות חברתיות, כלכליות ובריאותיות של משבר הקורונה.