מבית מזון - תגובה יהודית לרעב

אי ביטחון תזונתי בחברה הערבית

תאריך פרסום: אוגוסט 2021

מפרסם: מחלקת מדיניות שוויונית, ארגון סיכוי

נושאים מרכזיים: מיצוי זכויות בחברה הערבית בישראל, תזונה בבתי ספר במגזר הערבי

למחקר המלא

תמצית סיכום: במחקר עלה כי בחברה הערבית קיים תת מיצוי של זכויות סוציאליות, הנובע מקריטריונים מפלים, מסטריאוטיפים של נותני השירות ומהיעדר הנגשה שפתית של השירותים. ביזור הגורמים שמולם יש לפעול על מנת למצות את הזכויות
הסוציאליות גדול, וכל אחד מהם פועל בדרכים אחרות

גם בתחום מערך ההזנה אנו רואים אי שוויון חמור. מערך ההזנה של ישראל נקבע לפי גודל התקציב הקיים ולא לפי צורכי החברה.  בנוסף, התקציב אינו מתחלק בצורה שוויונית בין הרשויות המקומיות היהודיות לערביות. הצורך מצביע על חלוקה של לפחות 1/2 מהתקציב לרשויות מקומיות ערביות, אולם במציאות הן מקבלות רק 1/3 ממנו. הדרישה למימון תואם מהרשויות המקומיות הערביות, הנמצאות באשכולות חברתיים-כלכליים נמוכים, מקשה עוד יותר על הרשות המקומית ולפעמים מהווה חסם בפני כניסה לתוכנית